top of page

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

-dla osób fizycznych prowadzące indywidualną działalność gospodarczą,

-dla spółek jawnych i spółek partnerskich, których wspólnikami są wyłącznie osoby wykonujące wolny zawód,

-dla spółek cywilnych osób fizycznych.

 

Limit ryczałtu: 150.000 EUR. Po przekroczeniu limitu podatnicy są zobowiązani do przejścia w kolejnym roku na podatkową książkę przychodów i rozchodów.

 

Na czym polega opodatkowanie zryczałtowane?

Opodatkowanie ryczałtowe polega na tym, że podatek dochodowy płaci się od osiągniętego przychodu bez odejmowania kosztów działalności. Nie ustala się rzeczywistych dochodów prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Rozliczenie ryczałtowe  dokonuje się ze stosunkowo niskimi stawkami podatków ryczałtowych, dlatego, że nie uwzględnia się kosztów.

Przychodów z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem nie można łączyć z innymi dochodami opodatkowanymi, dlatego nie wpływają na zmniejszenie czy zwiększenie podatku.

 

Dla kogo najwygodniejsze jest rozliczenie ryczałtowe?

Ryczałt od przychodów jest najlepszym sposobem rozliczenia dla przedsiębiorców dopiero rozpoczynających działalność gospodarczą i nie mających wysokich kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Osoba rozliczająca działalność ryczałtowo, która wie, jakie przychody może osiągnąć, dzięki rozliczeniom ryczałtowym zna wielkość płaconego podatku w poszczególnych miesiącach i prowadzi uproszczoną formę księgowania (bez księgowania kosztów).

 

Zakres usług biura dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych:

-prowadzenie ewidencji sprzedaży,

-prowadzenie rejestrów VAT (dla płatników VAT),

-obliczanie podatku VAT (dla płatników VAT),

-sporządzanie i wysyłanie deklaracji VAT 7 (dla płatników VAT),

-weryfikacja dokumentów źródłowych,

-obliczanie podatku dochodowego,

-sporządzanie deklaracji rocznych PIT 28,

-wypełnienie i wysyłanie deklaracji ZUS,

-prowadzenie wykazu środków trwałych,

-prowadzenie ewidencji wartości niematerialnych i prawnych.

bottom of page