top of page

Cennik

Mając na uwadze dobro Państwa, czyli swoich Klientów, nasze Biuro przyjęło zalecenia wielkiego ekonomisty Artura Marshalla, który twierdził, iż cena powinna kształtować się w swobodny sposób pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą.

 

Cena naszej usługi jest więc uzależniona od szeregu czynników. Przede wszystkim jest to ilość przekazywanych nam miesięcznie dokumentów, liczba zatrudnionych przez Państwa pracowników oraz stopień informatyzacji firmy. Preferujemy opłaty, które mają charakter stałego ryczałtu i są zmieniane tylko w przypadku długotrwałego zwiększenia lub zmniejszenia ilości dokumentów lub zatrudnianych pracowników.

 

Ceny wykonywanych usług są jednak każdorazowo ustalane indywidualnie z klientem i mogą być bezpośrednio uzależnione od ilości wpisów. Naszym celem w kształtowaniu cen jest znalezienie kompromisu pomiędzy wysoką jakością świadczonych przez nas usług, które wymagają niestety nieustannych szkoleń dostosowujących stan naszej wiedzy do zmieniających się przepisów, a dostępnością naszych usług dla każdego Przedsiębiorcy.

bottom of page